Kontakt

Wysyłając niniejsze zgłoszenie wyraża Pan/i zgodę na przetwarzanie podanych w formularzu Pani/Pana danych osobowych, przez Teva Pharmaceuticals Polska sp. z o.o. w Warszawie, w celu i zakresie niezbędnym dla analizy zapytania i udzielenia odpowiedzi. Zasady przetwarzania Pani/Pana danych są opisane w Polityce prywatności.

Adres
Teva Pharmaceuticals Polska Sp. z.o.o
ul. Emilii Plater 53
00-113 Warszawa

Adres korespondencyjny biura:
tel: +48 22 345 93 00
faks: +48 22 345 93 01
e-mail: teva.polska@teva.pl
ul. Osmańska 12
02-823 Warszawa

W przypadku podejrzenia wystąpienia działania niepożądanego po zastosowaniu preparatu  Aviomarin, prosimy o zgłoszenie go firmie Teva.


Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

KRS nr 0000160077, NIP: 525-22-70-954, Regon: 015472115

Wysokość kapitału zakładowego 1 000 000,00 zł (wpłacony w całości)

Nasz serwis używa plików cookies. Korzystając dalej z serwisu oznacza, iż akceptują Państwo politykę prywatności Teva. Więcej informacji na temat celów stosowania plików cookies przez serwis oraz możliwości samodzielnego określenia warunków stosowania plików cookies znajdą Państwo tutaj